Ngày Khởi Hành Tour Úc 2024

Chương Trình Tour Thời Gian Ngày Khởi Hành Giá Còn Lại

Tour Du Lịch Úc Sydney – Melbourne: Trải nghiệm Xe Lửa Hơi Nước Hấp Dẫn

(Melbourne, Sydney)

7 ngày 6 đêm 26/04/2024 56,990,000 5
31/05/2024 43,990,000 7
14/06/2024 43,990,000 9
05/07/2024 56,990,000 10
30/08/2024 43,990,000 13
20/09/202 43,990,000 14
18/10/2024 43,990,000 17

Tour Du Lịch Úc Sydney

(Sydney)

5 ngày 4 đêm 14/01/2024 31,990,000 Liên hệ
21/01/2024 31,990,000 Liên hệ
24/01/2024 31,990,000 Liên hệ
31/01/2024 31,990,000 Liên hệ
07/02/2024 39,990,000 Liên hệ
08/02/2024 39,990,000 Liên hệ
09/02/2024 39,990,000 Liên hệ
10/02/2024 39,990,000 Liên hệ
11/02/2024 39,990,000 Liên hệ
14/02/2024 40,990,000 Liên hệ
12/02/2024 40,990,000 Liên hệ
13/02/2024 40,990,000 Liên hệ
25/02/2024 39,990,000 Liên hệ
10/03/2024 28,990,000 Liên hệ
17/03/2024 28,990,000 Liên hệ

Khám Phá Sydney Melbourne Núi Tuyết Blue Mountain

(Melbourne, Sydney)

8 ngày 7 đêm 29/02/2024 46,990,000 1
07/03/2024 46,990,000 10
14/03/2024 46,990,000 11
21/03/2024 48,990,000 9
29/03/2024 48,990,000 10