Ngày Khởi Hành Tour Châu Âu

Chương Trình Tour Thời Gian Ngày Khởi Hành Giá Còn Lại

Tour Châu Âu Tham Quan Cung Điện Lễ Hội Cannes

(PHÁP, TÂY BAN NHA, ĐỒ ĐÀO NHA)

11 ngày 10 đêm 11 ngày 10 đêm 79,990,000 5+

Đón Mùa Xuân Châu Âu Tại Pháp – Thụy Sĩ – Ý 10N9Đ

(PHÁP, THỤY SỸ, Ý)

10 ngày 9 đêm 08/03/2023 65,990,000 2
22/03/2023 65,990,000 12
12/04/2023 65,990,000 1
10/05/2023 65,990,000 1
24/05/2023 65,990,000 6
14/06/2023 65,990,000 2
15/03/2023 66,990,000 5
26/04/2023 68,990,000 1

Du Lịch 3 Nước Châu Âu Pháp – Thụy Sĩ – Ý

(PHÁP, THỤY SỸ, Ý)

11 ngày 10 đêm 10/11/2023 65,990,000 5

Tour Châu Âu 5 Nước PHÁP – LUXEMBOURG – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN

(ĐỨC, PHÁP, HÀ LAN, BỈ, LUXEMBOURG)

8 ngày 7 đêm 8 ngày 7 đêm 59,990,000 20

Du Lịch Châu Âu 3 Nước Pháp – Thụy Sĩ – Đức

(ĐỨC, PHÁP, THỤY SỸ)

9 ngày 8 đêm 11/05/2023 54,990,000 2
01/06/2023 54,990,000 1
29/06/2023 54,990,000 12
10/08/2023 54,990,000 2
07/09/2023 54,990,000 5