Ngày Khởi Hành Tour Canada

Chương Trình Tour Thời Gian Ngày Khởi Hành Giá Còn Lại

Tour Du Lịch Canada Đông Tây Hoa Tulip Mới Nhất

(Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara, Vancouver, Đảo Victoria, Quebec, Kingston)

11 ngày 10 đêm 15/05/2024 139,900,000 4

Tour Du Lịch Canada Đông Tây Mới Nhất

(Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara, Vancouver, Đảo Victoria, Quebec, Kingston)

11 ngày 10 đêm 19/06/2024 135,900,000 2
10/07/2024 139,900,000 6

Tour Du Lịch Canada – Cuba – Mexico Độc Lạ Chỉ Có Tại Việt Mỹ

(Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara, Vancouver, Đảo Victoria)

17 ngày 16 đêm 19/05/2024 175,900,000 10
26/06/2024 179,900,000 7
04/07/2024 179,900,000 10

Du Lịch Canada Liên Tuyến Đông Tây Trải Nghiệm Trượt Tuyết

(Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Fall, Niagara, Thousand Island)

11 ngày 10 đêm 10/2023 129,900,000 8

Tour Canada Thăm Thân Nhân Giá Rẻ

(Vancouver)

7 ngày 6 đêm 49,900,000 11

Du Lịch Bờ Đông Canada – Khám Phá Ngàn Đảo

(Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Fall, Thousand Island)

7 ngày 6 đêm 14/05/2023 79,900,000 4
16/06/2023 79,900,000 10
16/07/2023 89,900,000 5
18/09/2023 89,900,000 4
20/08/2023 89,900,000 6
08/10/2023 89,900,000 2

Khám Phá Bờ Tây Canada Vancouver – Đảo Victoria Siêu Hấp Dẫn

(Vancouver, Đảo Victoria)

7 ngày 6 đêm 20/03/2024 75,900,000 5
10/04/2024 79,900,000 2
15/05/2024 75,900,000 1
19/06/2024 79,900,000 9
10/07/2024 79,900,000 10

Du Lịch Liên Tuyến Đông Tây Canada Hấp Dẫn

(Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Fall, Thousand Island, Vancouver)

11 ngày 10 đêm 14/05/2022 119,900,000 10
16/06/2022 119,900,000 5
16/07/2022 129,900,000 6
20/08/2023 129,900,000 7
18/09/2023 129,900,000 Liên hệ
08/10/2023 129,900,000 1