LỊCH KHỞI HÀNH MỸ 2019

Du lịch Việt Mỹ 10 năm chuyên nghiệp dịch vụ Visa và Tour du lịch Mỹ, khởi hành từ 4 – 5 đoàn khách Mỹ mỗi tháng. Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam – Cam kết HOÀN 100% PHÍ VISA nếu hồ sơ của khách bị từ chối.

“ĐI MỸ – TÌM VIỆT MỸ – ĐI MỸ KHÔNG SUY NGHĨ”

BỜ TÂY THĂM THÂN (7N6D) – San Diego – Los Angeles – Thương xá Phúc Lộc Thọ

Tháng 03: 30/03/2019 – 24.900.000 VND
Tháng 04: 30/04/2019 – 24.900.000 VND (Lễ 30/04 – 01/05)
Tháng 05: 30/05/2019 – 24.900.000 VND 
Tháng 06: 30/06/2019 – 24.900.000 VND 
Tháng 07: 30/07/2019 – 24.900.000 VND 
Tháng 08: 30/08/2019 – 24.900.000 VND
Tháng 09: 30/09/2019 – 24.900.000 VND
Tháng 10: 30/10/2019 – 24.900.000 VND
Tháng 11: 30/11/2019 – 24.900.000 VND

 BỜ TÂY THĂM THÂN + TẾT 2020  – San Diego – Los Angeles – Thương xá Phúc Lộc Thọ
Bờ Tây + Thăm Thân : 25/01/2020(Tối Mùng 01 Tết Âm) : 30.900.000 VND
Bờ Tây + Thăm Thân : 26/01/2020(Tối Mùng 02 Tết Âm) : 30.900.000 VND

BỜ TÂY HOA KỲ (7N6D) – Los Angeles – Hoollywood – Las Vegas – Hoover Dam 

Tháng 03: 18/03/2019 – 39.900.000 VND 
21/03/2019 –  42.900.000 VND 

Tháng 04: 19/04/2019 – 42.900.000 VND 
22/04/2019 – 39.900.000 VND 

Tháng 05: 19/05/019  –  39.900.000 VND
21/05/2019 – 42.900.000 VND
27/05/2019 – 38.900.000 VND

Tháng 06: 19/06/2019 – 39.900.000 VND

Từ T7 – 11/2019: Khởi hành 19 hàng tháng – 39.900.000 VND

BỜ TÂY HOA KỲ (7N6D) – Las Vegas & Los Angeles (Tặng San Diego)

Tháng 02: 01/02/2019 (27 Tết) –  52.900.000
05/02/2019 (Mùng 01 Tết) –  51.900.000
06/02/2019 (Mùng 02 Tết) – 48.900.000
09/02/2019 (Mùng 05 Tết) – 56.900.000

BỜ TÂY HOA KỲ (7N6D) – Las Vegas & Los Angeles (Tặng San Francisco)

Tháng 01: 20/01/2019 – 55.900.000
Tháng 02: 09/02/2019 (Mùng 05 Tết) – 56.900.000

LỊCH KHỞI HÀNH MỸ BỜ ĐÔNG HOA KỲ

BỜ ĐÔNG HOA KỲ (6N5D) – New York – Philadelphia – Washington DC

Tháng 01: 07/01/2019 – Bay CX – 54.900.000
17/01/2019 – Bay BR – 56.900.000
Tháng 02: 06/02/2019 (Mùng 02 Tết) – 62.900.000
Tháng 03: 30/03/2019  –  49.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 04: 15/04/2019  –  49.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
27/04/2019  –  53.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 05: 15/05/019    –  49.900.000
30/05/2019  –  52.900.000

BỜ ĐÔNG HOA KỲ (7N6D) – New York – Philadelphia – Washington DC

Tháng 01: 20/01/2019 – 55.900.000
Tháng 02: 01/02/2019 (27 Tết) – 62.900.000
Từ T6 – 11/2019: Khởi hành 15 hàng tháng – 49.900.000

**BỜ ĐÔNG HOA KỲ (9N8D) – New York – Philadelphia – Washington DC – Boston – Thác Niagara Fall

Tháng 04: 15/04/2019 – 62.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 05: 15/05/2019 – 62.900.000

LỊCH KHỞI HÀNH MỸ BỜ ĐÔNG – TÂY HOA KỲ

ĐÔNG TÂY HOA KỲ (11N10D) – New York – Philadelphia – Washington DC – Las Veags – Los Angeles

Tháng 04: 15/04/2019 – 69.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 05: 15/05/019 – 69.900.000

**ĐÔNG TÂY HOA KỲ (Tặng San Diego) – 11N10D

Tháng 03: 15/03/2019 –  69.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
27/03/2019 – 67.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
30/03/2019 – 63.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 04: 27/04/019 (Lễ 30/04) –  67.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 05: 30/05/019 – 67.900.000
Tháng 06: 15/06/019 – 66.900.000
Từ T7 – 11/2019: 15 hàng tháng – 66.900.000

ĐÔNG TÂY HOA KỲ (Tặng San Francisco)

Tháng 01: 17/01/2019 – 73.900.000
Tháng 02: 06/02/2019 (Mùng 02 Tết) – 75.900.000

ĐÔNG TÂY HOA KỲ (Tặng San Francisco + San Diego)

Tháng 03: 31/03/2019 –  73.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 04: 26/04/2019 – 73.900.000

ĐÔNG TÂY HOA KỲ (Khám Phá Thác Niagara Fall) – 13N12D

Tháng 04: 15/04/019 – 83.900.000 (Mùa Hoa Anh Đào)
Tháng 05: 15/05/019 – 83.900.000
Tháng 06: 15/06/019 – 83.900.000
Tháng 07: 15/07/019 – 83.900.000
Tháng 08: 15/08/019 – 83.900.000
Tháng 09: 15/09/019 – 83.900.000
Tháng 10: 15/10/2019 – 83.900.000
Tháng 11: 15/11/2019 – 83.900.000

LỊCH KHỞI HÀNH MỸ – CANADA

Bờ Đông Canada – Bờ Đông Mỹ: Từ tháng 05 – 10/2019: Khởi hành mùng 10 hàng tháng – 83.900.000 
Bờ Tây Canada – Bờ Đông Mỹ: Từ tháng 05 – 10/2019: Khởi hành mùng 10 hàng tháng – 63.900.000