Lịch Khởi Hành Tour Mỹ

TÊN CHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHỞI HÀNHTHỜI GIAN (SỐ NGÀY)GIÁ (VND)HÃNG BAYHẠN CHÓT NHẬN KHÁCH
Bờ Tây Thăm Thân30/04/2019
30/05/2019
19/06/2019
19/07/2019
19/08/2019
8 ngày 7 đêm

24Tr900CXTrước 1 tháng
Bờ Tây Chuẩn19/04/2019
22/04/2019
19/05/2019
21/05/2019
27/05/2019
19/06/2019
19/07/2019
19/08/2019
7 ngày 6 đêm
39Tr900
42Tr900
42Tr900
39Tr900
39Tr900
42Tr900
38Tr900
39Tr900
Trước 1 tháng
Bờ Đông Hoa Kỳ15/05/2019
30/05/2019
6 ngày 5 đêm49Tr900
52Tr900
Trước 1 tháng
Bờ Đông Hoa Kỳ15/05/2019
15/06/2019
15/07/2019
15/08/2019
7 ngày 6 đêm49Tr900Trước 1 tháng
Bờ Đông Mỹ ( Thác Niagara)15/04/2019
15/05/2019
9 ngày 8 đêm62Tr900Trước 1 tháng
Liên Tuyến Đông Tây Mỹ Chuẩn15/04/2019
15/05/2019
11 ngày 10 đêm69Tr900Trước 1 tháng
Liên Tuyến Đông Tây Mỹ (Tặng San Diego)27/04/2019
30/05/2019
15/06/2019
15/07/2019
15/08/2019
11 ngày 10 đêm67Tr900
67Tr900
66Tr900
66Tr900
66Tr900
Trước 1 tháng
Liên Tuyến Đông Tây Mỹ (Tặng San Diego + San Francisco)31/03/2019
26/04/2019
13 ngày 12 đêm73Tr900Trước 1 tháng
Liên Tuyến Đông Tây Mỹ (Thác Niagara)15/05/2019
15/06/2019
15/07/2019
15/08/2019
13 ngày 12 đêm83Tr900Trước 1 tháng
Liên Tuyến Bờ Đông Mỹ - Bờ Đông Canada10/05/2019
10/06/2019
10/07/2019
10/08/2019
11 ngày 10 đêm83Tr900Trước 1 tháng
Liên Tuyến Bờ Tây Canada - Bờ Tây Mỹ10/05/2019
10/06/2019
10/07/2019
10/08/2019
7 ngày 6 đêm63Tr900Trước 1 tháng
Bờ Tây Canada20/05/2019
20/06/2019
20/07/2019
20/08/2019
6 ngày 5 đêm42Tr900
43Tr900
43Tr900
39Tr900
Trước 1 tháng
Bờ Đông Canada Chuẩn19/05/20199 ngày 8 đêm75Tr900BRTrước 1 tháng
Bờ Đông Canada (Tặng Niagara Fall)10/04/2019
10/05/2019
10/06/2019
9 ngày 8 đêm73Tr900BRTrước 1 tháng
Liên Tuyến Đông Tây Canada Chuẩn20/05/201911 ngày 10 đêm82Tr900BRTrước 1 tháng
Liên Tuyến Đông Tây Canada (Niagara Fall)22/04/2019
20/05/2019
21/06/2019
20/09/2019
21/10/2019
85Tr900
84Tr900
86Tr900
85Tr900
85Tr900
BRTrước 1 tháng
Liên Tuyến Mỹ - Mexico - Cuba26/04/2019
15/06/2019
20/09/2019
26/12/2019
14 ngày 13 đêm109Tr900Trước 1 tháng